Livrare Gratuita in Pitesti ! Livrare Gratuita in Tara pentru comenzi mai mari de 300 Lei in limita a 10kg !

Regio 2014-2020

FONDURI EUROPENE

HORUS CENTER SRL implementează, în perioada 10.02.2017 și data 30.04.2019 proiectul “Achizitie dotari pentru SC HORUS CENTER SRL”,

cod SMIS 113453, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii

întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii

economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Contractul de finanţare a fost semnat la data de 21.06.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de

Autoritate de Management şi cu Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud- Muntenia. Perioada de implementare a

Proiectului este de 27 luni, respectiv între data 10.02.2017 și data 30.04.2019 aceasta cuprinzând, și perioada de desfășurare a activităților

proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare.

Obiectivul general al proiectului consta in crearea unei noi game de produse destinate clientilor, executate la un nivel ridicat de calitate,

produse care vor permite consolidarea pozitiei pe piata si cresterea competitivitatii SC HORUS CENTER SRL prin diversificarea portofoliului

de produse existent, adoptarea de noi tehnologii, imbunatatirea bazei materiale si a resurselor umane implicate, ceea ce are ca finalitate

dezvoltarea durabila a societatii, cresterea cifrei de afaceri si sporirea performantelor financiare.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Imbunatatirea bazei materiale si cresterea gradului de inovare si tehnologizare in cadrul firmei prin achizitionarea de

echipamente de ultima generatie, in termen de 1 an de la semnarea contractului de finantare.

  • Promovarea inovatiei si diversificare de produs si proces prin infiintarea unei unitati de productie, adica realizarea cu

echipamente noi, de ultima generatie si cu resurse proprii a unor produse care sunt solicitate de piata: materiale publicitare print & cut,

indoor & outdoor cu grade de finisare complexa. Prin utilizarea de echipamente si procese noi se urmareste oferirea catre clienti actuali si

potentiali a unor produse publicitare cu un nivel de calitate superior, intr-un termen de executie si livrare scurt, la un pret competitiv in

piata. In acest fel se asigura cresterea productivitatii SC HORUS CENTER SRL, cresterea cifrei de afaceri si a profitului realizat.

  • Crearea unui colectiv de profesionisti in domeniu, prin atragerea de personal calificat, stimularea si dezvoltarea profesionala

continua. Se va crea un nou loc de munca pe perioada nedeterminata la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului. Postul se vor

mentine cel putin 3 ani de la finalizarea investitiei. Se are in vedere atragarea din piata muncii a unei persoane din categoria persoanelor

defavorizate.

Rezultatele proiectului:

  • crearea in cadrul societatii a unei baze materiale solide, prin achizitionarea de echipamente moderne, de ultima generatie
  • crearea unui loc de munca, cu norma intreaga pe perioada nedeterminata. Se are in vedere atragerea din piata muncii a unei

persoane din categoria persoanelor defavorizate: (a) nu a avut un loc de munca stabil remunerat in ultimele 6 luni; (b) are varsta cuprinsa

intre 15 si 24 de ani; (c) se afla in primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de invatamant cu frecventa si nu a avut inca niciun loc de munca

stabil remunerat; (h) nu a avut un loc de munca stabil remunerat in ultimele 12 luni si apartine uneia dintre categoriile mentionate

  • realizarea publicitatii proiectului si a activitatilor cu respectarea prevederilor din Ghidul Solicitantului.

Locatia de implementare a proiectului este: judet Arges, Municipiul Pitesti, str. Bucovina, nr. 85.

Valoarea totală a proiectului este de 367.243,89 lei din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare

Regională – 202.300,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul naţional – 35.700,00 lei, valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă

valorii totale a proiectului – 68.719,98 lei.

Informații suplimentare puteți obține de la d-na. Cristina Mirela Catinca – Manager proiect, e-mail: cristina.catinca@horus-center.ro

 


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.


Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro